Dokumenty ke stažení

Návrh smlouvy HnojnikNet.cz
Rozhraní datových služeb
Všeobecné obchodní podmínky
Kompletní ceník
Informace k poskytování služeb přístupu k internetu a zajištění souvisejících práv koncových uživatelů

Set-top-box Arris VIP1113 - Uživatelská příručka
Návod k využívání interaktivních funkcí
Webová verze ITV - uživatelská příručka

Ceník servisních úkonů pro domácnosti

Služba Cena s DPH
Veřejná IP adresa 50,- / měs.
Servisní výjezd k poruše ne vinou klienta v pracovní době zdarma
Servisní výjezd k poruše mimo pracovní dobu na žádost zákazníka (oprava poruchy, která nebyla zapříčiněna ze strany HnojnikNet) 1000,- / +250,- započatá půlhodina práce technika
Servisní výjezd k poruše v pracovní době na žádost zákazníka (oprava poruchy, která nebyla zapříčiněna ze strany HnojnikNet) 150,- / +250,- započatá půlhodina práce technika
Konfigurace wifi routeru a ostatních zařízení pro přenos dat 1000,- Nastavení 1ks WiFi nebo ostatních zařízení pro přenos dat. (zahrnuje dovoz, montáž, konfiguraci a otestování)
Stěhování zákazníka práce dle hodinové sazby
Reaktivační poplatek (poplatek za opětovnou aktivaci služby) 300,-
Smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy 20 % součtu zbývajících měsíčních paušálů Pokuta je účtována v případě, že klient požádá o předčasné ukončení smlouvy s minimální dobou užívání služeb dle čl. IV. Odst. 5 VOP.
Deaktivace služby 1000,- jednorázově Poplatek účtovaný při ukončení služby, obsahuje smazání všech nastavení souvisejících s poskytnutou službou, dekonfiguraci sítě a zařízení, včetně vymazání/anonymizace provozních a lokalizačních údaj klienta vztahujících se ke službě.
Sleva z poplatku za deaktivaci služby 100% Zákazníkovi vznikne nárok na slevu z poplatku za deaktivaci služby ve výši 100 % v případě plnění jeho povinností dle čl. V. odst. 10 VOP.
Demontáž zařízení 2000,- jednorázově Poplatek účtovaný při ukončení služby, obsahuje demontáž zařízení technologie poskytovatele k tomu pověřenými pracovníky poskytovatele.
Sleva z poplatku za demontáž zařízení 100 % Zákazníkovi vznikne nárok na slevu z poplatku za deaktivaci služby ve výši 100 % v případě plnění jeho povinností dle čl. V. odst. 10 VOP.
Připojení sezoního uživatele - aktivní pouze cca 6 měsíců v roce od 2500,- (dle náročnosti připojení)

Ceník příslušenství

Zařízení Cena s DPH
Patch kabel UTP cat 5e, 1m 10,-
Venkovní UTP, 1m 15,-
Optický kabel vnitřní, 1m 25,-
Switch 8 portů 600,-
WIFI Router (802.11 b/g/n) 600,-
WIFI Router (802.11 b/g/n/AC vyšší rychlost) od 800,-