O nás

Psal se rok 2002 a právě v tomto roce, kdy byla ukončena podpora pro Windows 95, získal zakladatel naší firmy P. Jochim licenci pro podnikání v elektronických komunikacích. Ta mu umožnuje provozovat vlastní, veřejně přístupnou, síťovou infrastrukturu.

Svou síť tak tehda začal budovat na zařízeních, která umožňovala přenos dat na rádiových frekvencích 2,4GHz a později i na 5GHz 802.11a.  V roce 2009 spatřil světlo světa nový standard IEEE 802.11n, na kterém fungují dnešní klientské venkovní jednotky používané dodnes v naší síti. Páteřní spoje, propojující vysílače s hlavními datovými uzly, na které jsou kladeny největší datové nároky, fungují na frekvencích od 10 do 80GHz jak v licenčním, tak bezlicenčním pásmu.

V roce 2016 jsme započali výstavbu první etapy pasivní optické sítě GPON.

Společnost HnojnikNet, jakožto dlouholetý a jeden z nejspolehlivějších a největších ISP poskytovatelů v našem regionu vám díky trvalému úsilí a nemalým investicím může nabídnout kvalitní připojení jak na bezdrátových technologiích, tak na nejnovější pasivní optické sítí GPON. Hlavní motivací pro započetí výstavby optické sítě, jsou neustálé požadavky na navyšování přenosové rychlosti a stability ze strany koncových uživatelů. Dalším trendem posledních let je vzestup multimediálních služeb, šíření videa a TV signálu. Dalším z důvodů instalace těchto technologií je dlouhá životnost optických vláken (min. 20 let).

Výstavba optické sítě

Z výše uvedených důvodu jsme v roce 2016 započali výstavbu pasivní optické sítě. První etapa se týkala napojení na již stávající páteřní optický okruh rozsáhlé metropolitní sítě procházející Horními Tošanovicemi. Dosavadní bezdrátový páteřní spoj již nebyl kapacitně dostačující, a proto došlo na rozhodnutí, vybudovat optickou páteřní trasu mezi Horními Tošanovicemi a Hnojníkem. V Hnojníku jsme také v roce 2016 vybudovali nejmodernější ústřednu, která bude zajišťovat telekomunikační a IPTV služby v nejvyšší technické kvalitě. Konektivitu do naší sítě odebíráme od dvou na sobě nezávislých profesionálních dodavatelů internetových a IPTV služeb, kteří se řadí k největším v České Republice.

Na přelomu roku 2016/2017 jsme začali s přípravou pro výstavbu pasivní optické sítě GPON v obci Hnojník, Třanovice, Horní Tošanovice, Dolní Tošanovice a Horní Žukov. Proč právě pasivní optická GPON síť? Pasivní proto, že mezi ústřednou poskytovatele internetového připojení a koncovým zákazníkem není nutné používat jakékoliv aktivně napájené síťové prvky. Výhodou pasivních prvků je jednoduchost, vyšší spolehlivost, nižší cena, provozní náklady, jednodušší správa a údržba v porovnání s aktivními optickými sítěmi.

Výhody

Mezi hlavní přednosti optické sítě patří odolnost vůči elektromagnetickému rušení, vysoká přenosová rychlost, kapacita a v neposlední řadě vysoká spolehlivost. Můžete, jak stahovat, tak odesílat velké množství dat a zároveň nerušeně sledovat TV, YouTube nebo streamovaná videa ve vysokém HD rozlišení.

Výhod pro koncové uživatele je spousty a jak pravil klasik „vývoj nezastavíš“. My jakožto ISP poskytovatel připojení budeme neustále pracovat na zkvalitňování našich služeb a budovat jak bezdrátovou, tak optickou síť, abychom mohli splnit ty nejnáročnější požadavky našich stávajících i nových klientů.


Ceník s tarify pro optické připojení naleznete zde.  

Copyright © 2024 Hnojniknet.cz
Created by