Výstavba optických sítí

Vedení staveb a inženýrská činnost:

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Odborné vedení staveb
 • Realizace staveb na klíč

Projektování staveb:

 • Zpracování územní studie
 • Geodetická činnost
 • Zajištění územního rozhodnutí/souhlasu
 • Zpracování dokumentace pro provádění staveb (DPS)
 • Technický dozor investora
 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí

Stavební činnost:

Společnost HnojnikNet disponuje profesionálním vybavením vč. proškolených techniků pro provádění níže uvedené specializované činnosti:

 • Geodetické vytyčování nových a stávajících tras
 • Výkopové práce (ruční, strojní) vč. protlaků
 • Pokládka HDPE trubek do nových tras
 • Pokládka silnostěnných HDPE mikrotrubiček do nových tras
 • Zafukování optických kabelů
 • Geodetické zaměření skutečného stavu vč. zpracování geometrického plánu

Na výše uvedené činnosti jsme plně vybaveni svými proškolenými lidmi a disponujeme vlastním technickým vybavením jako jsou:

 • Profesionální geodetickou stanici GNNS rover
 • Zafukovacím zařízením pro zafukování do HDPE mikro trubiček a HDPE trubek
 • Kompresorem s dochlazovačem k zafukovacímu zařízení
 • Drážkovací stroj od firmy Vermeer s pracovní hloubkou 70cm
 • Svářečka optických vláken
Copyright © 2024 Hnojniknet.cz
Created by